Achiziții

Achiziții


Anunt achiziție directă servicii dirigenție de șantier

13 noiembrie 2019
 1. Achizitor: SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 8,166,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
 2. Valoarea estimată a contractului de achiziție, fără T.V.A.: 17224 lei.
 3. Specificațiile tehnice ale serviciilor: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr.52744 – Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 – Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni).
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestate: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr.52744 – Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 – Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni).
 5. Locul de prestare a serviciilor: amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL SĂCUENI, localitate Săcueni.
 6. Termen de prestare servicii: începând cu semnarea contractului şi până la recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea cărţii tehnice către beneficiar.
 7. Prețul serviciilor se va exprima în: lei, fără TVA.
 8. Alte condiții obligatorii privind prestarea serviciilor:
  • Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email: office@investinbihor.com.
  • Adresa de email la care se transmit ofertele: office@investinbihor.com.
  • Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 19.11.2019, ora 15:00.
  • Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

ERATĂ: Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până în data de 22.11.2019 ora 15.00

Ofertă câștigătoare


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr.52744 – Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 – Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni)

Mai multe detalii...

ERATĂ: Se vor lua în considerare următoarele liste cu cantități de lucrări.

Comunicare oferta câștigătoare(11 octombrie 2019)

2 septembrie 2019


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII ȘI LUCRĂRI NECESARE ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ A PARCULUI INDUSTRIAL SĂCUENI

Mai multe detalii...

2 septembrie 2019


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI - INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr. 52744 - Săcueni, C.F. nr. 54475 - Săcueni, C.F. nr. 54476 - Săcueni și C.F. nr. 53920 - Săcueni)”

17 iulie 2019

⇓ Descărcați documentele

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI - INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr. 52744 - Săcueni, C.F. nr. 54475 - Săcueni, C.F. nr. 54476 - Săcueni și C.F. nr. 53920 - Săcueni)”

01 iulie 2019

⇓ Descărcați documentele

Anunt achizitie directa servicii dirigintie santier

10 ianuarie 2019

1. Achizitor: SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 4,166,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3,  etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.

2. Valoarea estimată a contractului de achiziție, fără T.V.A.: 45220 lei.

3. Specificațiile tehnice ale serviciilor: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD – INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECŢIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI".

4. Cantitatea de servicii care trebuie prestate: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD –
INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECŢIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI".

5. Locul de prestare a serviciilor: amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TILEAGD, localitate Tileagd.

6. Termen de prestare servicii: începând cu semnarea contractului şi până la recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea cărţii tehnice către beneficiar.

7. Prețul serviciilor se va exprima în: lei, fără TVA.

8. Alte condiții obligatorii privind prestarea serviciilor:

9. Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email: office@investinbihor.com.

10. Adresa de email la care se transmit ofertele: office@investinbihor.com.

11. Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 21.01.2019, ora 10:00.

12. Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

Oferta câștigătoare

Oferta necâștigătoare


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECȚIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI” (C.F. NR.52926 - TILEAGD)

16 octombrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați Scrisoarea de inaintare

⇓Descărcați documentele


Anunt de participare la procedura de atribuire prin licitatie deschia pentru achizitia de lucrari aferente obiectivului de investitii"CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - Introducere retele de alimentare cu energie electrica, gaze naturale(tuburi de protectie), apa potabila si apa stins incendiu, canalizare ape uzate menajere si apa pluviala si retele de drumuri" (C.F. NR.52926-TILEAGD)

24 septembrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați formularele solicitate

⇓Descărcați documentele

Solicitare-Raspuns clarificări 1

Solicitare-Raspuns clarificări 2

Solicitare-Raspuns clarificări 3

Dispozitia nr. 29 din 10.10.2018 - anulare procedura


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECȚIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI” (C.F. NR.52926 - TILEAGD)

16 octombrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați Scrisoarea de inaintare

⇓Descărcați documentele


Anunt de participare la procedura de atribuire prin licitatie deschia pentru achizitia de lucrari aferente obiectivului de investitii"CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - Introducere retele de alimentare cu energie electrica, gaze naturale(tuburi de protectie), apa potabila si apa stins incendiu, canalizare ape uzate menajere si apa pluviala si retele de drumuri" (C.F. NR.52926-TILEAGD)

24 septembrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați formularele solicitate

⇓Descărcați documentele

Solicitare-Raspuns clarificări 1

Solicitare-Raspuns clarificări 2

Solicitare-Raspuns clarificări 3

Dispozitia nr. 29 din 10.10.2018 - anulare procedura


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII ȘI LUCRĂRI NECESARE ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ A PARCULUI INDUSTRIAL TILEAGD

17 septembrie 2018

⇓Descărcați Informatiile

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Aviz tehnic de racordare retea electrica -SDEE Transilvania Nord - Tileagd

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

Comunicare oferta câștigătoare

Comunicare oferta neconformă

Comunicare oferta inacceptabilă


CERERE DE OFERTĂ PRIVIND ACHIZIȚIA UNUI STUDIU GEOTEHNIC PENTRU PROIECTUL "CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL ÎN ORAȘUL SĂCUENI"

15 ianuarie 2018

⇓Descărcați informațiile

⇓Descărcați plan amplasament

Comunicare rezultat procedură de atribuire


CERERE DE OFERTĂ PRIVIND "SERVICII DE LUCRĂRI TOPOGRAFICE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI"

15 ianuarie 2018

⇓Descărcați informațiile

Comunicare rezultat procedură de atribuire


CERERE DE OFERTĂ CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - FAZA PT-DTAC

18 decembrie 2017

⇓Descărcați informațiile

Comunicare rezultat procedură de atribuire


CERERE DE OFERTĂ PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A TERENULUI ȘI CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL ÎN ORAȘUL SĂCUENI
- FAZA PUZ ȘI SF

18 decembrie 2017

⇓Descărcați informațiile

Comunicare rezultat procedură de atribuire


CERERE DE OFERTĂ PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CADASTRU ȘI TOPOGRAFIE

3 noiembrie 2017

⇓Descărcați informațiile


CERERE DE OFERTĂ PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ȘI DE REPREZENTARE JURIDICĂ 

11 octombrie 2017

⇓Descărcați informațiile

Răspuns cerere clarificări servicii juridice