Achiziții

Achiziții


ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE SERVICII ÎNTOCMIRE RAPORT EVALUARE TERENURI 

02 Septembrie 2020

 1. Achizitor:SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: 30944434; Capital social vărsat: 9,767,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
 2. Specificațiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor:conform Caietului de sarcini pentru prestarea Serviciilorde evaluare a terenurilor identificate cu nr.cad.55063 și (C.F. nr.55063 – Tămășeu) și cu nr.cad.55048  (C.F. nr.55048 – Tămășeu) aflate în proprietatea Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și de elaborare a Raportului de evaluare prin care se vor stabili valoarea de piață și chiria de piață ale bunurilor imobile mai sus indentificate.
 3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate/prestate/executate:conform Caietului de sarcini pentru prestarea Serviciilorde evaluare a terenurilor identificate cu nr.cad.55063 și (C.F. nr.55063 – Tămășeu) și cu nr.cad.55048  (C.F. nr.55048 – Tămășeu) aflate în proprietatea Societății PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. și de elaborare a Raportului de evaluare prin care se vor stabili valoarea de piață și chiria de piață ale bunurilor imobile mai sus indentificate.
 4. Locul de prestare a serviciilor:amplasamentul beneficiarului.
 5. Termen de prestare servicii:15 zile calendaristice de la semnare contractului.
 6. Prețul serviciilor se va exprima în:Lei fără TVA.
 7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor:-
 8. Informații suplimentarese pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email:office@investinbihor.com.
 9. Adresa de email la care se transmit ofertele:office@investinbihor.com.
 10. Data-limită pentru transmiterea ofertelor:07.09.2020, ora 15:00.
 11. Criteriul de selecție a ofertelor:PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.
⇓ Descărcați caietul de sarcini

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE SERVICII CONSULTANŢĂ GDPR

26 August 2020

 1. Achizitor:SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 9,767,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
 2. Specificațiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor:conform Caiet de pentru prestarea Serviciilor de consultanță în domeniul protecției datelor cu caracter personal (GDPR).
 3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate/prestate/executate:conform Caiet de pentru prestarea Serviciilor de consultanță în domeniul protecției datelor cu caracter personal (GDPR).
 4. Locul de prestare a serviciilor:amplasamentul beneficiarului, Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor.
 5. Termen de prestare servicii:2 luni de la semnare contract
 6. Prețul serviciilor se va exprima în:lei fără TVA.
 7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor:
 8. Informații suplimentarese pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email:office@investinbihor.com.
 9. Adresa de email la care se transmit ofertele:office@investinbihor.com.
 10. Data-limită pentru transmiterea ofertelor:31.08.2020, ora 15:00
 11. 11. Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT
⇓ Descărcați caietul de sarcini
⇓ Descărcați Referat necesitate GDPR

ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE SERVICII ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC 

18 august 2020

 1. Achizitor:SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 9,767,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
 2. Specificațiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor:conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu geotehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
 3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate/prestate/executate:conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu geotehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
 4. Locul de prestare a serviciilor:amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU, localitate Tămăşeu.
 5. Termen de prestare servicii:maxim 20 zile de la semnare contract
 6. Prețul serviciilor se va exprima în:lei fără TVA.
 7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor:În vederea elaborării ofertei ofertanţii vor face vizită în amplasamentul obiectivului de investiţii.
 8. Informații suplimentarese pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email:office@investinbihor.com.
 9. Adresa de email la care se transmit ofertele:office@investinbihor.com.
 10. Data-limită pentru transmiterea ofertelor:24.08.2020, ora 15:00
 11. Criteriul de selecție a ofertelor:PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

Documente


ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE SERVICII ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC 

12 august 2020

 1. Achizitor:SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 9,767,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
 2. Specificațiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor:conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu geotehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
 3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate/prestate/executate:conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu geotehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
 4. Locul de prestare a serviciilor:amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU, localitate Tămăşeu.
 5. Termen de prestare servicii:maxim 20 zile de la semnare contract
 6. Prețul serviciilor se va exprima în:lei fără TVA.
 7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor:În vederea elaborării ofertei ofertanţii vor face vizită în amplasamentul obiectivului de investiţii.
 8. Informații suplimentarese pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email:office@investinbihor.com.
 9. Adresa de email la care se transmit ofertele:office@investinbihor.com.
 10. Data-limită pentru transmiterea ofertelor:17.08.2020, ora 12:00
 11. Criteriul de selecție a ofertelor:PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

⇓ Descărcați documentele


ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE SERVICII ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC 

5 august 2020

 1. Achizitor:SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 9,767,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
 2. Specificațiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor:conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu geotehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
 3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate/prestate/executate:conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu geotehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
 4. Locul de prestare a serviciilor:amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU, localitate Tămăşeu.
 5. Termen de prestare servicii:maxim 20 zile de la semnare contract
 6. Prețul serviciilor se va exprima în:lei fără TVA.
 7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor:În vederea elaborării ofertei ofertanţii vor face vizită în amplasamentul obiectivului de investiţii.
 8. Informații suplimentarese pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email:office@investinbihor.com.
 9. Adresa de email la care se transmit ofertele:office@investinbihor.com.
 10. Data-limită pentru transmiterea ofertelor:11.08.2020, ora 15:00
 11. Criteriul de selecție a ofertelor:PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

Documente


ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE SERVICII ELABORARE STUDIU GEOTEHNIC 

29 iulie 2020

 1. Achizitor:SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 9,767,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
 2. Specificațiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor:conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu geotehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
 3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate/prestate/executate:conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu geotehnic în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
 4. Locul de prestare a serviciilor:amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU, localitate Tămăşeu.
 5. Termen de prestare servicii:maxim 20 zile de la semnare contract
 6. Prețul serviciilor se va exprima în:lei fără TVA.
 7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor:În vederea elaborării ofertei ofertanţii vor face vizită în amplasamentul obiectivului de investiţii.
 8. Informații suplimentarese pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email:office@investinbihor.com.
 9. Adresa de email la care se transmit ofertele:office@investinbihor.com.
 10. Data-limită pentru transmiterea ofertelor:03.08.2020, ora 15:00
 11. Criteriul de selecție a ofertelor:PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

  Documente


ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE SERVICII ELABORARE SF ŞI PUZ

23 iulie 2020

1. Achizitor: SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 9,767,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
2. Specificațiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor: conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate/prestate/executate: conform Tema de proiectare şi Caiet de Sarcini elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.
4. Locul de prestare a serviciilor: amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU, localitate Tămăşeu.
5. Termen de prestare servicii: maxim 4 luni de la semnare contract

6. Prețul serviciilor se va exprima în: lei fără TVA.

7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor: În vederea elaborării ofertei ofertanţii vor face vizită în amplasamentul obiectivului de investiţii.

8. Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email: office@investinbihor.com.

9. Adresa de email la care se transmit ofertele: office@investinbihor.com.

10. Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 28.07.2020, ora 15:00

11. Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

Documente

Comunicare oferta castigatoare (30.07.2020)


ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE SERVICII ELABORARE SF ŞI PUZ

15 iulie 2020

PROCEDURĂ ANULATĂ

1. Achizitor: SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 9,767,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.

2. Specificațiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor: conform Tema de proiectare elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.

3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate/prestate/executate: conform Tema de proiectare elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.

4. Locul de prestare a serviciilor: amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU, localitate Tămăşeu.

5. Termen de prestare servicii: 4 luni de la semnare contract

6. Prețul serviciilor se va exprima în: lei fără TVA.

7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor: În vederea elaborării ofertei ofertanţii vor face vizită în amplasamentul obiectivului de investiţii.

8. Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email: office@investinbihor.com.

9. Adresa de email la care se transmit ofertele: office@investinbihor.com.

10. Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 21.07.2020, ora 12:00

11. Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

Documente

Contract de servicii elaborare PUZ si SF Tamaseu
CS elaborare SF, PUZ Tamaseu nr.548
Nota conceptuala Tamaseu nr.529
Tema de proiectare Tamaseu nr. 530

Completare:
Formular scrisoare de garanție bancară
Declarație de confirmare acceptare clauze contractuale

Erata:
In Caietul de sarcini la cap. OBTINEREA AVIZELOR, ACORDURILOR in loc de: „Contravaloarea taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiillor se va suporta de catre proiectant/contractant.”
Se va citi „Contravaloarea taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiillor se va suporta de catre beneficiar.”

PROCEDURĂ ANULATĂ


Anunt achiziție directă servicii dirigenție de șantier

13 noiembrie 2019
 1. Achizitor: SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 8,166,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
 2. Valoarea estimată a contractului de achiziție, fără T.V.A.: 17224 lei.
 3. Specificațiile tehnice ale serviciilor: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr.52744 – Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 – Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni).
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestate: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr.52744 – Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 – Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni).
 5. Locul de prestare a serviciilor: amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL SĂCUENI, localitate Săcueni.
 6. Termen de prestare servicii: începând cu semnarea contractului şi până la recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea cărţii tehnice către beneficiar.
 7. Prețul serviciilor se va exprima în: lei, fără TVA.
 8. Alte condiții obligatorii privind prestarea serviciilor:
  • Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email: office@investinbihor.com.
  • Adresa de email la care se transmit ofertele: office@investinbihor.com.
  • Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 19.11.2019, ora 15:00.
  • Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

ERATĂ: Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până în data de 22.11.2019 ora 15.00

Ofertă câștigătoare


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr.52744 – Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 – Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni)

Mai multe detalii...

ERATĂ: Se vor lua în considerare următoarele liste cu cantități de lucrări.

Comunicare oferta câștigătoare(11 octombrie 2019)

2 septembrie 2019


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII ȘI LUCRĂRI NECESARE ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ A PARCULUI INDUSTRIAL SĂCUENI

Mai multe detalii...

2 septembrie 2019


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI - INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr. 52744 - Săcueni, C.F. nr. 54475 - Săcueni, C.F. nr. 54476 - Săcueni și C.F. nr. 53920 - Săcueni)”

17 iulie 2019

⇓ Descărcați documentele

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI - INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr. 52744 - Săcueni, C.F. nr. 54475 - Săcueni, C.F. nr. 54476 - Săcueni și C.F. nr. 53920 - Săcueni)”

01 iulie 2019

⇓ Descărcați documentele

Anunt achizitie directa servicii dirigintie santier

10 ianuarie 2019

1. Achizitor: SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 4,166,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3,  etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.

2. Valoarea estimată a contractului de achiziție, fără T.V.A.: 45220 lei.

3. Specificațiile tehnice ale serviciilor: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD – INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECŢIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI".

4. Cantitatea de servicii care trebuie prestate: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD –
INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECŢIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI".

5. Locul de prestare a serviciilor: amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TILEAGD, localitate Tileagd.

6. Termen de prestare servicii: începând cu semnarea contractului şi până la recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea cărţii tehnice către beneficiar.

7. Prețul serviciilor se va exprima în: lei, fără TVA.

8. Alte condiții obligatorii privind prestarea serviciilor:

9. Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email: office@investinbihor.com.

10. Adresa de email la care se transmit ofertele: office@investinbihor.com.

11. Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 21.01.2019, ora 10:00.

12. Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

Oferta câștigătoare

Oferta necâștigătoare


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECȚIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI” (C.F. NR.52926 - TILEAGD)

16 octombrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați Scrisoarea de inaintare

⇓Descărcați documentele


Anunt de participare la procedura de atribuire prin licitatie deschia pentru achizitia de lucrari aferente obiectivului de investitii"CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - Introducere retele de alimentare cu energie electrica, gaze naturale(tuburi de protectie), apa potabila si apa stins incendiu, canalizare ape uzate menajere si apa pluviala si retele de drumuri" (C.F. NR.52926-TILEAGD)

24 septembrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați formularele solicitate

⇓Descărcați documentele

Solicitare-Raspuns clarificări 1

Solicitare-Raspuns clarificări 2

Solicitare-Raspuns clarificări 3

Dispozitia nr. 29 din 10.10.2018 - anulare procedura


Anunt achiziție directă servicii dirigenție de șantier

13 noiembrie 2019
 1. Achizitor: SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 8,166,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.
 2. Valoarea estimată a contractului de achiziție, fără T.V.A.: 17224 lei.
 3. Specificațiile tehnice ale serviciilor: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr.52744 – Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 – Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni).
 4. Cantitatea de servicii care trebuie prestate: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr.52744 – Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 – Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni).
 5. Locul de prestare a serviciilor: amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL SĂCUENI, localitate Săcueni.
 6. Termen de prestare servicii: începând cu semnarea contractului şi până la recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea cărţii tehnice către beneficiar.
 7. Prețul serviciilor se va exprima în: lei, fără TVA.
 8. Alte condiții obligatorii privind prestarea serviciilor:
  • Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email: office@investinbihor.com.
  • Adresa de email la care se transmit ofertele: office@investinbihor.com.
  • Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 19.11.2019, ora 15:00.
  • Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

ERATĂ: Se prelungește termenul de depunere a ofertelor până în data de 22.11.2019 ora 15.00

Ofertă câștigătoare


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr.52744 – Săcueni, C.F. nr.54475 – Săcueni, C.F. nr.54476 – Săcueni și C.F. nr.53920 – Săcueni)

Mai multe detalii...

ERATĂ: Se vor lua în considerare următoarele liste cu cantități de lucrări.

Comunicare oferta câștigătoare(11 octombrie 2019)

2 septembrie 2019


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII ȘI LUCRĂRI NECESARE ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ A PARCULUI INDUSTRIAL SĂCUENI

Mai multe detalii...

2 septembrie 2019


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI - INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr. 52744 - Săcueni, C.F. nr. 54475 - Săcueni, C.F. nr. 54476 - Săcueni și C.F. nr. 53920 - Săcueni)”

17 iulie 2019

⇓ Descărcați documentele

ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI - INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU (C.F. nr. 52744 - Săcueni, C.F. nr. 54475 - Săcueni, C.F. nr. 54476 - Săcueni și C.F. nr. 53920 - Săcueni)”

01 iulie 2019

⇓ Descărcați documentele

Anunt achizitie directa servicii dirigintie santier

10 ianuarie 2019

1. Achizitor: SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 4,166,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3,  etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.

2. Valoarea estimată a contractului de achiziție, fără T.V.A.: 45220 lei.

3. Specificațiile tehnice ale serviciilor: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD – INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECŢIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI".

4. Cantitatea de servicii care trebuie prestate: conform Caiet de sarcini - Servicii de asistenţă tehnică de specialitate prin diriginţi de şantier pentru lucrarea: „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD –
INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECŢIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI".

5. Locul de prestare a serviciilor: amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TILEAGD, localitate Tileagd.

6. Termen de prestare servicii: începând cu semnarea contractului şi până la recepţia la terminarea lucrărilor şi predarea cărţii tehnice către beneficiar.

7. Prețul serviciilor se va exprima în: lei, fără TVA.

8. Alte condiții obligatorii privind prestarea serviciilor:

9. Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email: office@investinbihor.com.

10. Adresa de email la care se transmit ofertele: office@investinbihor.com.

11. Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 21.01.2019, ora 10:00.

12. Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

Oferta câștigătoare

Oferta necâștigătoare


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECȚIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI” (C.F. NR.52926 - TILEAGD)

16 octombrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați Scrisoarea de inaintare

⇓Descărcați documentele


Anunt de participare la procedura de atribuire prin licitatie deschia pentru achizitia de lucrari aferente obiectivului de investitii"CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - Introducere retele de alimentare cu energie electrica, gaze naturale(tuburi de protectie), apa potabila si apa stins incendiu, canalizare ape uzate menajere si apa pluviala si retele de drumuri" (C.F. NR.52926-TILEAGD)

24 septembrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați formularele solicitate

⇓Descărcați documentele

Solicitare-Raspuns clarificări 1

Solicitare-Raspuns clarificări 2

Solicitare-Raspuns clarificări 3

Dispozitia nr. 29 din 10.10.2018 - anulare procedura


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE LUCRĂRI AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ”CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - INTRODUCERE REȚELE DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ, GAZE NATURALE (TUBURI DE PROTECȚIE), APĂ POTABILĂ ȘI APĂ STINS INCENDIU, CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ȘI APĂ PLUVIALĂ ȘI REȚELE DE DRUMURI” (C.F. NR.52926 - TILEAGD)

16 octombrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați Scrisoarea de inaintare

⇓Descărcați documentele


Anunt de participare la procedura de atribuire prin licitatie deschia pentru achizitia de lucrari aferente obiectivului de investitii"CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - Introducere retele de alimentare cu energie electrica, gaze naturale(tuburi de protectie), apa potabila si apa stins incendiu, canalizare ape uzate menajere si apa pluviala si retele de drumuri" (C.F. NR.52926-TILEAGD)

24 septembrie 2018

⇓Anunt de participare

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

⇓Descărcați formularele solicitate

⇓Descărcați documentele

Solicitare-Raspuns clarificări 1

Solicitare-Raspuns clarificări 2

Solicitare-Raspuns clarificări 3

Dispozitia nr. 29 din 10.10.2018 - anulare procedura


ANUNȚ DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ PENTRU ACHIZIȚIA DE SERVICII ȘI LUCRĂRI NECESARE ALIMENTĂRII CU ENERGIE ELECTRICĂ A PARCULUI INDUSTRIAL TILEAGD

17 septembrie 2018

⇓Descărcați Informatiile

⇓Descărcați CAIETUL DE SARCINI

⇓Aviz tehnic de racordare retea electrica -SDEE Transilvania Nord - Tileagd

⇓Descărcați FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

Comunicare oferta câștigătoare

Comunicare oferta neconformă

Comunicare oferta inacceptabilă


CERERE DE OFERTĂ PRIVIND ACHIZIȚIA UNUI STUDIU GEOTEHNIC PENTRU PROIECTUL "CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL ÎN ORAȘUL SĂCUENI"

15 ianuarie 2018

⇓Descărcați informațiile

⇓Descărcați plan amplasament

Comunicare rezultat procedură de atribuire


CERERE DE OFERTĂ PRIVIND "SERVICII DE LUCRĂRI TOPOGRAFICE PARC INDUSTRIAL SĂCUENI"

15 ianuarie 2018

⇓Descărcați informațiile

Comunicare rezultat procedură de atribuire


CERERE DE OFERTĂ CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TILEAGD - FAZA PT-DTAC

18 decembrie 2017

⇓Descărcați informațiile

Comunicare rezultat procedură de atribuire


CERERE DE OFERTĂ PENTRU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN A TERENULUI ȘI CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL ÎN ORAȘUL SĂCUENI
- FAZA PUZ ȘI SF

18 decembrie 2017

⇓Descărcați informațiile

Comunicare rezultat procedură de atribuire


CERERE DE OFERTĂ PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE CADASTRU ȘI TOPOGRAFIE

3 noiembrie 2017

⇓Descărcați informațiile


CERERE DE OFERTĂ PRIVIND ACHIZIȚIA SERVICIILOR DE ASISTENȚĂ ȘI DE REPREZENTARE JURIDICĂ 

11 octombrie 2017

⇓Descărcați informațiile

Răspuns cerere clarificări servicii juridice