Angajăm: Consilier juridic șef de compartiment

Condiții generale

– are cetăţenia română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

– nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

– studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă;

– experiență profesională de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare în specialitatea juridică;

– conceperea şi conducerea proceselor specifice administrării afacerilor;

– cunoaşterea şi înţelegerea negocierii internaţionale şi acordarea de asistenţă în fundamentarea poziţiei negociatorului în procesul de negociere comercială internaţională

– cunoştinţe IT nivel mediu în utilizarea Microsoft Office;

–  cunoștințe avansate de limba engleză scris și vorbit

– permis de conducere categoria B

 

Condiții specifice postului

  • capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor proceduri interne, control-evaluare
  • capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor
  • atenţie sporită pentru detalii;
  • disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară

     

    Persoanele interesate sunt rugate să îşi trimită CV-ul pe adresa de email: office@investinbihor.com, sau își pot depune CV-ul direct la punctul de lucru al Societății – str. Gheorghe Dima nr. 3 et. 1, Oradea, până în data de 21 februarie 2020, ora 16.00.

    Persoanele selectate vor fi contactate și programate ulterior pentru un interviu.

Mai multe detalii