ANUNȚURI

Anunțuri


Angajăm: CONSULTANT ÎN ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - perioadă determinată, part time

03 august 2020

Candidatul ideal 
 • Candidatul nu a fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei activităţi
 • Studii superioare
 • Experiență în domeniu - 5 ani
 • Cunostinte dе operare PC ( pachetul Microsoft Office si Outlook )
 • Abilități foarte bune de comunicare, relaționare, prezentare și muncă în echipă
 • Abilitati organizatorice foarte bune
 • Atenție sporită la detalii
 • Permis de conducere categoria B
 • Serios, responsabil, atent la detalii
 • Constituie un avantaj cunoașterea limbii engleze
Atribuții și responsabilități
Asigurarea asistenței de specialitate în domeniul administrației publice, pe probleme de proceduri aplicate în administrația publică
 • Asigură legătura cu UAT din județ și acordă asistență în probleme de ordin adminsitrativ
 • Acordă asistență de specialitate în cauzele solicitate de către autoritățile administrative publice locale și centrale
 • Asistență privind respectarea regelemtărilor legela în vigoare ce țin de sfera administrației publice, locale și centrale
 • Participarea în cadrul echipelor de implementare a proiectelor finanțate din fonduti UE, îndeplinierea atribuțiilor stabilite de managerul de proiect
Persoanele interesate sunt rugate să îşi trimită CV-ul pe adresa de email: office@investinbihor.com, sau își pot depune CV-ul direct la punctul de lucru al Societății - str. Gheorghe Dima nr. 3 et. 1, Oradea, până în data de 10 august 2020.
Persoanele selectate vor fi anunțate telefonic sau prin email cu privire la data si ora susținerii interviului.

Situația privind locurile de muncă vacante


ANUNȚ DE ACHIZIȚIE DIRECTĂ DE SERVICII ELABORARE SF ŞI PUZ

1. Achizitor: SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.; Număr de ordine în Registrul Comerțului: J5/1998/2012; CUI: RO30944434; Capital social vărsat: 9,767,000 Lei, Cont bancar RO83BTRLRONCRT0200793401 deschis la Banca Transilvania S.A. Sucursala Oradea; Sediul social în Oradea, Parcul Traian nr.5, camera 50 și Punct de lucru în Oradea, Strada Gheorghe Dima nr.3, Etajul 1, Oradea, Județul Bihor; Tel./Fax: 0359/199.070.

2. Specificațiile tehnice ale produselor/serviciilor/lucrărilor: conform Tema de proiectare elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.

3. Cantitatea de produse/servicii/lucrări care trebuie furnizate/prestate/executate: conform Tema de proiectare elaborare studiu de fezabilitate şi plan urbanistic zonal în vederea realizării obiectivului de investiţii „CONSTRUIRE PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU – INTRODUCEREA REȚELELOR DE DRUM INCINTĂ, ACCESE, PARCĂRI, TROTUARE ȘI STAȚII DE AUTOBUZ, INSTALAȚII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE, ILUMINAT, INSTALAȚII DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE EVACUARE A APEI MENAJERE ȘI PLUVIALE, INSTALAȚII STINGERE INCENDIU, GAZE NATURALE (C.F. nr.55063 – Tămăşeu, C.F. nr.55048 – Tămăşeu)”.

4. Locul de prestare a serviciilor: amplasamentul beneficiarului, PARC INDUSTRIAL TĂMĂŞEU, localitate Tămăşeu.

5. Termen de prestare servicii: 4 luni de la semnare contract

6. Prețul serviciilor se va exprima în: lei fără TVA.

7. Alte condiții obligatorii privind furnizarea produselor/prestarea serviciilor/execuția lucrărilor: În vederea elaborării ofertei ofertanţii vor face vizită în amplasamentul obiectivului de investiţii.

8. Informații suplimentare se pot obține la solicitarea scrisă a oricărui operator economic interesat adresată către SOCIETATEA PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. la adresa de email: office@investinbihor.com.

9. Adresa de email la care se transmit ofertele: office@investinbihor.com.

10. Data-limită pentru transmiterea ofertelor: 21.07.2020, ora 12:00

11. Criteriul de selecție a ofertelor: PREȚUL CEL MAI SCĂZUT.

Documente:

Contract de servicii elaborare PUZ si SF Tamaseu
CS elaborare SF, PUZ Tamaseu nr.548
Nota conceptuala Tamaseu nr.529
Tema de proiectare Tamaseu nr. 530

Completare:
Formular scrisoare de garanție bancară
Declarație de confirmare acceptare clauze contractuale

Erata:
In Caietul de sarcini la cap. OBTINEREA AVIZELOR, ACORDURILOR in loc de: „Contravaloarea taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiillor se va suporta de catre proiectant/contractant.”
Se va citi „Contravaloarea taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiillor se va suporta de catre beneficiar.”

15 iulie 2020


REZULTATUL FINAL al procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.

Mai multe detalii
09 aprilie 2020


Rezultatul selecției candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al societății Parcul Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.

Mai multe detalii
7 aprilie 2020


PROIECT DE MANAGEMENT S.C. PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

Proiect Management - Giurgiu Adriana
Proiect Management - Opris Florin
03 aprilie 2020


PROCES VERBAL - rezultate finale privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

Mai multe detalii
03 aprilie 2020


PROCES VERBAL - privind rezultatul selecției membrilor în Consiliul de Administrație al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

Mai multe detalii
01 aprilie 2020


ANUNȚ privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

Mai multe detalii
28 februarie 2020


Angajăm: Consilier juridic șef de compartiment

Mai multe detalii
14 februarie 2020


Rezultatul selecției pentru funcțiile de membrii în Consiliul de Administrație al societății Parcul Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.

Mai multe detalii
29 ianuarie 2020


PROIECT DE MANAGEMENT S.C. PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

28 ianuarie 2020


ANUNȚ INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII DE ASISTENȚĂ (CONSULTANȚĂ) DE SPECIALITATE DIN PARTEA EXPERTULUI PERSOANĂ FIZICĂ/JURIDICĂ SPECIALIZAT ÎN RECRUTAREA ȘI PLASAREA RESURSELOR UMANE SAU A EXPERTULUI INDEPENDENT SPECIALIZAT ÎN RECRUTAREA ȘI PLASAREA RESURSELOR UMANE PE TOT PARCURSUL PROCEDURII DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIA VACANTĂ DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂȚII PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

Mai multe detalii...
23 ianuarie 2020


Proces verbal privind rezultatul selecției membrilor în Consiliul de Administrație al societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

Mai multe detalii...
22 ianuarie 2020


ANUNȚ privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

Mai multe detalii...
18 decembrie 2019


Rezultatul selecției candidaților pentru Consiliul de Administrație al societății Parcul Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.

Mai multe detalii...
3 septembrie 2019


PROIECT DE MANAGEMENT S.C. PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

Mai multe detalii...
2 septembrie 2019


PROCES VERBAL - privind rezultatul selecției membrilor în Consiliul de Administrație al Societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L.

Mai multe detalii...

27 august 2019


ANUNȚ privind selecția pentru un post vacant de administrator în Consiliul de Administrație la S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A.

Mai multe detalii...

Plan de selecție

13 august 2019


Anunț privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al societății PARC ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC BIHOR S.R.L. 

Mai multe detalii...

25 iulie 2019


Angajăm: ECONOMIST

24 aprilie 2019

Cerinţe:

 • Studii superioare economice de lungă durată
 • Vechime efectivă în domeniul financiar-contabil - minim 5 ani
 • Bune cunoştinte de operare pe calculator (programe de contabilitate, excel, word)
 • Capacitate deplină de exerciţiu
 • Abilități foarte bune de comunicare, relaționare, prezentare și muncă în echipă
 • Constituie un avantaj cunoașterea limbii engleze și a limbii maghiare

Condiţii:

 • Candidatul nu a fost condamnat pentru săvârşirea vreunei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea acestei activităţi
 • Permis de conducere categoria B

Persoanele interesate sunt rugate să îşi trimită CV-ul pe adresa de email: office@investinbihor.com, sau își pot depune CV-ul direct la punctul de lucru al Societății - str. Gheorghe Dima nr. 3 et. 1, Oradea, până în data de 03 mai 2019.

Persoanele selectate vor fi anunțate telefonic sau prin email cu privire la data si ora susținerii interviului.


Plan de selecție versiunea 2 și Rezultatele evaluării dosarelor de candidatură depuse - lista scurtă pentru procedura de selecție pentru două posturi vacante în Consiliul de administrație al S.C. Parcuri Industriale Bihor S.A.

20 februarie 2019

Mai multe detalii...


ANUNȚ privind selectia pentru doua posturi de membri in Consiliul de Administratie la  S.C. Parcuri Industriale Bihor S.A.

18 ianuarie 2019

Mai multe detalii...


Anunțul privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

10 ianuarie 2019

Parcuri Industriale Bihor SA, titularul proiectului „Construire Parc Industrial, în oraşul Săcueni” anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire Parc Industrial, în oraşul Săcueni”, propus a fi amplasat în localitatea Săcueni, str.Letea Mare.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, APM Bihor, Oradea, bd. Dacia nr. 25/A în zilele de luni până vineri între orele 8-14 şi la sediul SC Parcuri Industriale Bihor SA, Oradea, str.Gh.Dima nr.3, et.1, în zilele de luni până vineri între orele 8-16.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Bihor.


Angajăm: INGINER CONSTRUCTOR

20 decembrie 2018

Începând cu data de 01.01.2019, Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. intenționează demararea procedurii pentru angajarea unui inginer constructor.
CV-uile se pot transmite la adresa de e-mail: office@investinbihor.com , până în data de 31 ianuarie 2019, iar persoanele selectate pe baza CV-urilor vor fi anunțate telefonic sau prin e-mail cu privire la data si ora susținerii interviului.

Pentru informații suplimentare va rugăm sa ne contactați pe adresa de e mail office@investinbihor.com.


Angajăm: INGINER AUTOMATIST

8 august 2018

CV-uile se pot transmite la adresa de e-mail :office@investinbihor.com, până in data de 24 august 2018, iar persoanele  selectate  pe baza CV-urilor vor fi anunțate telefonic sau prin e-mail cu privire la data si ora susținerii interviului. Pentru informații suplimentare va rugăm sa ne contactați pe adresa de e mail office@investinbihor.com.

ANUNȚ privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. Parcuri Industriale Bihor S.A.

20 iunie 2018

Vizualizare anunt
Lista scurta a candidatilor la selectia membrilor CA si informatii privind Declaratia de intentie si Planul de interviu

Anunț obținere acord de mediu pentru Parcul Industrial Tileagd

22 mai 2018

Societatea Parcuri Industriale Bihor SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Parc Industrial Tileagd - drum incintă, accese, parcări, sens giratoriu, trotuare și stații de autobuz, instalații electrice (medie şi joasă tensiune, iluminat), deviere reţele - instalații sanitare (apă, canalizare menajeră şi pluvială), instalații de stingere incendiu, tuburi de protecţie pentru reţea de alimentare cu gaze naturale" propus a fi amplasat în Tileagd, CF 52926.
Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului din ORADEA, Bulevardul Dacia, nr.25/A și pe site-ul www.investinbihor.com.
Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului din ORADEA, Bulevardul Dacia, nr.25/A, în zilele de Luni-Vineri, orele 9-14.