S-A DEMARAT PROCEDURA DE LICITAȚIE DESCHISĂ PRIVIND DOBÂNDIREA ȘI EXERCITAREA DREPTULUI DE FOLOSINȚĂ ASUPRA PARCELELOR DISPONIBILE ÎN PARCUL INDUSTRIAL TILEAGD

Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. organizează LICITAȚIA DESCHISĂ dobândirii și exercitării dreptului de folosință asupra a 6 parcele disponibile în Parcul Industrial Tileagd, situat în localitatea Tileagd la aproximativ 17 km de Municipiul Oradea, pe drumul european E60.
Depunerea ofertelor se face în perioada 07.09.2020-16.11.2020 la următoarea adresă: str. Gheorghe Dima nr. 3, etajul 1, Localitatea Oradea.
Parcelele sunt destinate construirii halelor/clădirilor în vederea desfășurării activităților de producție și de servicii.
Documentele aferente licitației sunt disponibile pe https://investinbihor.com/parcul-industrial-tileagd/

Angajăm: Consilier juridic șef de compartiment

Condiții generale

– are cetăţenia română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România

– nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

– studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licenţă;

– experiență profesională de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare în specialitatea juridică;

– conceperea şi conducerea proceselor specifice administrării afacerilor;

– cunoaşterea şi înţelegerea negocierii internaţionale şi acordarea de asistenţă în fundamentarea poziţiei negociatorului în procesul de negociere comercială internaţională

– cunoştinţe IT nivel mediu în utilizarea Microsoft Office;

–  cunoștințe avansate de limba engleză scris și vorbit

– permis de conducere categoria B

 

Condiții specifice postului

  • capacităţi de previziune, organizare, decizie, coordonare a anumitor proceduri interne, control-evaluare
  • capacitate de autoorganizare şi prioritizare a sarcinilor
  • atenţie sporită pentru detalii;
  • disponibilitate pentru deplasări în interes de serviciu în ţară

     

    Persoanele interesate sunt rugate să îşi trimită CV-ul pe adresa de email: office@investinbihor.com, sau își pot depune CV-ul direct la punctul de lucru al Societății – str. Gheorghe Dima nr. 3 et. 1, Oradea, până în data de 21 februarie 2020, ora 16.00.

    Persoanele selectate vor fi contactate și programate ulterior pentru un interviu.

Mai multe detalii

ANGAJĂM: INGINER CONSTRUCTOR

Începând cu data de 01.01.2019, Societatea PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.A. intenționează demararea procedurii pentru angajarea unui inginer constructor.
CV-uile se pot transmite la adresa de e-mail: office@investinbihor.com, până în data de 31 ianuarie 2019, iar persoanele selectate pe baza CV-urilor vor fi anunțate telefonic sau prin e-mail cu privire la data si ora susținerii interviului.
Pentru informații suplimentare va rugăm sa ne contactați pe adresa de e mail office@investinbihor.com.

ÎN VIZITĂ LA VIITORII ANGAJATORI

Elevii, însoțiți de directorul Liceului Tehnologic nr. 1 din Cadea, au desfășurat dimineața, un adevărat tur de forță. Companiile partenere ale școlii profesionale în care, începând cu acest an, funcționează clasele în sistem dual, și-au prezentat oferta, dar și condițiile în care elevii își vor desfășura orele de practică.

KARANCSI BÉLA, director, Liceul Tehnologic nr. 1, Cadea: „Am fost la patru firme cu copiii de la Liceul Tehnologic din Cadea. După cum am observat, copiii sunt foarte încântați de acest lucru. Este primul lor contact cu o fabrică și sper că în continuare vom putea colabora bine cu firmele respective”

Una dintre companiile partenere are, la Oradea, divizia tehnologie de eșapare în cadrul căreia sunt produse țevi și catalizatoare pentru industria de autoturisme.

LOREDANA DERȘIDAN, reprezentant Eberspächer Exhaust Technology Romania: „Ne bucurăm să colaborăm cu școala din Cadea și să avem în cadrul companiei noastre viitori sudori. În cadrul companiei avem momentan experți pe partea de sudură cu ajutorul cărora vom putea să instruim copiii în ceea ce privește sudura atât ca și tehnică, și vor avea posibilitatea să și exerseze partea practică în cadrul companiei noastre.”

Școala Profesională în Sistem Dual reprezintă alternativa de excelență pentru criza forței de muncă. Modelul Școlii Germane Kronstadt preluat de la Brașov a fost implementat, din acest an, în școlile profesionale din Beiuș, Cadea și Ștei.

HIZO ZOLTÁN, Consiliul Județean Bihor: „Și-au văzut viitoarele locuri de muncă, și-au cunoscut viitorii colegi pentru că nu-i așa, în practică vor veni aici, vor fi în firme. Din anul II, jumătate de an vor lucra efectiv practica în firme, iar în anul III, 80% din timp și-l vor petrece aici, astfel încât la finalul instruirii, firmele să beneficieze de oameni instruiți.”

Elevii de la Cadea au vizitat companiile Eberspächer Exhaust Technology, Faist Metalworking, Selina și Drumuri Orășenești. În școlile profesionale în sistem dual sprijinite de Consiliul Județean și Asociația Bihor West Professional au fost constituite două clase cu profil sudură, o clasă operatori unelte cu comandă numerică și una de mecanic auto/tinichigii. Elevii din Beiuș și Ștei urmează să viziteze companiile partenere în săptămânile viitoare.