Cerere de informaţii publice

Cerere de informaţii publice

  Denumirea companiei: SC Parcuri Industriale Bihor SA
  Sediul social: 410033, Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5, camera 50
  Prin prezenta, formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

  Documente solicitate (enumerați câte un document pe linie):  Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):

  Numele şi prenumele petentului:

  Adresa:

  Profesia:

  Telefon: