Parcul Industrial Săcueni

Parcul Industrial Săcueni

Informații generale

Parcul Industrial Săcueni este situat în orașul Săcueni din județul Bihor, la o distanță de 46 de kilometri de Oradea și la 5 kilometri de granita cyu Ungaria, cu acces direct la Drumul European 671. Cea mai apropiată autostradă este autostrada M3 din Ungaria situată la aproximativ 50 de kilometri.
Parcul are o suprafață de 5 hectare, iar titlul de parc industrial a fost obținut prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 5425 din 3 august 2018.
De asemenea administratorul parcului are în plan introducerea utilităților pe acest teren care se află în vecinătatea lui.
Harta Parcului Industrial SĂCUENI

Prețul terenului

Prețul terenului este de 3,5 euro/mp + TVA. Rezidenților li se vor percepe o taxă de administrare în valoare de 0,4 euro/mp/an + TVA în schimbul căreia li se asigură accesul la infrastructura de utilități și servicii de mentenanță a acestora și de întreținere a spațiilor comune ( salubritate, deszăpezire, întreținere spații verzi etc.)

Facilităţi oferite

Companiile care se localizează în parcurile industriale beneficiază de următoarele facilități:
  • scutire de la plata impozitului datorat pentru clădiri și terenuri
  • suport oferit de societatea administrator în relația cu instituțiile publice
  • posibilitatea introducerii specializărilor dorite de companii la școlile profesionale din județul Bihor

Forţa de muncă din zonă

Orașul Săcueni are o populație de 11.113 de locuitori și este compus din 5 localități. Potrivit datelor statistice populația aptă de muncă este de 7841 de persoane.
La sfârșitul lunii septembrie 2018 în orașul Săcueni au fost înregistrați oficial 223 de șomeri.
Populația din jurul orașului pe o rază de 20 de kilometri este de 76.350 de persoane, iar populația aptă de muncă între 18 și 64 de ani este de 56.600 de locuitori.

Principalii angajatori din zonă sunt:

  • FASHION INDUSTRIES – producție de textile
  • FABRICA DE PERII ROM – producător și distribuitor de abrazive și perii
  • CONSUMCOOP SĂCUENI – comerț cu produse alimentare
  • PLASTICBAU – producție mase plastice
  • AGROMEC SĂCUENI – producție de cereale

⇓ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PARCULUI INDUSTRIAL SĂCUENI (Anexa nr.1 la Hotărârea AGOA nr. 25/03.06.2019)

03.07.2019