Parcul Industrial Săcueni

Parcul Industrial Săcueni

Informații generale

Parcul Industrial Săcueni este situat în orașul Săcueni din județul Bihor, la o distanță de 43 de kilometri de Oradea și la 5 kilometri de granita cu Ungaria, cu acces direct la Drumul Național DN 19D. Cea mai apropiată autostradă este Autostrada Transilvania (A3)  situată la aproximativ 27 de kilometri.
Parcul are o suprafață de 5 hectare, iar titlul de parc industrial a fost obținut prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 5425 din 3 august 2018.
Procedura de achiziție a lucrărilor de construcție, cea de selectare a proiectantului și a executantului pentru racordul la energie electrică se află în desfășurare.
Harta Parcului Industrial SĂCUENI

Prețul terenului

Prețul terenului este de 3,5 euro/mp + TVA. Rezidenților li se vor percepe o taxă de administrare în valoare de 0,4 euro/mp/an + TVA în schimbul căreia li se asigură accesul la infrastructura de utilități și servicii de mentenanță a acestora și de întreținere a spațiilor comune ( salubritate, deszăpezire, întreținere spații verzi etc.)

Facilităţi oferite

Companiile care se localizează în parcurile industriale beneficiază de următoarele facilități:
  • scutire de la plata impozitului datorat pentru clădiri și terenuri
  • suport oferit de societatea administrator în relația cu instituțiile publice
  • posibilitatea introducerii specializărilor dorite de companii la școlile profesionale din județul Bihor

Forţa de muncă din zonă

Orașul Săcueni are o populație de 12641 de locuitori și este compus din 5 localități. Potrivit datelor statistice din ianuarie 2019 populația aptă de muncă este de 8074 de persoane.
La sfârșitul lunii iulie 2019, în orașul Săcueni au fost înregistrați oficial 29 de șomeri, din care 20 de femei.
În apropiere de orașul Săcueni există o serie de localități care pot crește aportul forței de muncă în regiune:


Principalii angajatori din orașul Săcueni sunt:

  • S.C. FASHION INDUSTRIES S.R.L. – producție de textile
  • S.C. PALFUN S.R.Lactivități de pompe funebre  și similare
  • S.C. FABRICA DE PERII ROM S.R.L. – producător și distribuitor de abrazive și perii

⇓ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PARCULUI INDUSTRIAL SĂCUENI (Anexa nr.1 la Hotărârea AGOA nr. 21/22.05.2020)

03.07.2019


⇓ PROIECT DE MODIFICARE A ROF PARC INDUSTRIAL SACUENI, conform Art.14, alin.(4) din Legea nr.186/2013

07.07.2020