Parcul Industrial Tileagd

Parcul Industrial TILEAGD

ANUNȚ privind organizarea procedurii de LICITAȚIE DESCHISĂ în vederea dobândirii și exercitării dreptului de folosință asupra parcelelor disponibile în Parcul Industrial TILEAGD

Anexa nr. 1

07 septembrie 2020

CLARIFICARE

În atenția operatorilor economici interesați să participe la LICITAȚIA DESCHISĂ organizată în scopul dobândirii și exercitării dreptului de folosință asupra a 6 (șase) parcele disponibile în Parcul Industrial TILEAGD

În conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și de Funcționare al Parcului Industrial Tileagd (postat pe site-ul www.investinbihor.com, la Secțiunea Parcul Industrial Tileagd), în vederea întocmirii și depunerii ofertei financiare în cadrul procedurii de LICITAȚIE DESCHISĂ cu termen de depunere a ofertelor data de 16.11.2020, ora 12,00, precizăm că redevența minimă este în valoare de 4,20 (patruvirgulădouăzeci) Euro/mp/23 de anila care se adaugă T.V.A. pentru zona Industrie Prelucrătoare (producție) și în valoare de 4,60 (patruvigulășaizeci) Euro/mp/23 anila care se adaugă  T.V.A. pentru zona Servicii, respectiv în valoare de 0,1827 Euro/mp/AN la care se adaugă T.V.A. pentru activitățile economice de PRODUCȚIE și de 0,2000 Euro/mp/AN la care se adaugă T.V.A. pentru activitățile economice de SERVICII.
În ceea ce priveste taxa de administrare, cuantumul acesteia este de 0,4 Euro/mp/AN la care se adaugă T.V.A.

Informații generale

Parcul Industrial Tileagd este situat în comuna Tileagd din județul Bihor, la o distanță de apriximativ 17 de kilometri de Oradea și 34 de kilometri de Vama Borș, cu acces direct la Drumul European E60. Cea mai apropiată autostradă este Autostrada A3 și se află la 37 km.
Parcul are o suprafață de 9,3 hectare, iar titlul de parc industrial a fost obținut prin Ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 3246 din 20 decembrie 2016.
Investitorii noștri vor avea la dispoziție 7 loturi modulare în funcție de necesitatea viitorilor rezidenți (începând de la suprafața de 4370 mp la 21100 mp.)  Unitățile disponibile în Parcul Industrial Tileagd sunt destinate activităților de construire a halelor/clădirilor industriale și de amenajare a căilor de acces, a zonelor verzi și a parcărilor, fiind destinate diverselor activități de producție și servicii. 
În ceea ce privește infrastructura Parcului Industrial Tileagd, este reprezentată de ansambul de construcții, instalații, sisteme de alimentare cu energie electrică și termică, rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare, rețele de telecomunicații, de iluminat public, peste 60 de locuri de parcare, căile de transport, drumurile edificate pe terenul din perimetrul parcului. Parcul Industrial Tileagd este monitorizat video 24/7. 
Un alt avantaj este rețeaua de gaz care se află în imediata apropiere a parcului industrial Tileagd.
Harta Parcului Industrial TILEAGD
 POZE - Parc Industrial Tileagd

Budget estimat 

Costurile de folosință și administrare
Costurile anuale de folosință și de administrare pentru Parcul Industrial Tileagd sunt:
- Costul de folosință: 0,2€/mp/an + TVA pentru o perioadă de 23 de ani (4,6€/mp + TVA pt cei 23 de ani)
Taxa de administrare: 0.4€/mp/an + TVA
În cazul investițiilor a căror valoare este de minimum 1.000.001 Euro fără TVA, atribuirea unităților disponibile va fi realizată prin negociere directă.

Facilităţi oferite 

Companiile care se localizează în parcurile industriale beneficiază de următoarele facilități:
·         scutire de la plata impozitului datorat pentru clădiri și terenuri
·         suport oferit de societatea administrator în relația cu instituțiile publice
·         posibilitatea introducerii specializărilor dorite de companii la școlile profesionale din județul Bihor.

Forţa de muncă din zonă 

Comuna Tileagd este formată din 6 localități, are aproape 6985 de locuitori și o suprafață de aproximativ 65 de kilometri pătrați. La sfârșitul lunii ianuarie 2020 populația stabilă cu vârste între 18-64 ani este de 4620 de persoane.
La sfârșitul lunii iulie 2020 în comuna Tileagd au fost înregistrați oficial 45 de șomeri, din care 31 femei, iar în localitățile învecinate există de asemene un bazin mare de potențiali angajați și anume: localitatea Ineu – 69 șomeri, Lugașu de Jos – 233 șomeri și Țețchea cu 48 de șomeri.

⇓ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PARCULUI INDUSTRIAL TILEAGD (Anexa nr.1 la Hotărârea AGOA nr. 22/22.05.2020)

22.05.2020


⇓ REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL PARCULUI INDUSTRIAL TILEAGD (Anexa nr.1 la Hotărârea AGOA nr. 29/28.08.2020)

28.08.2020


⇓ PROIECT DE MODIFICARE A ROF PARC INDUSTRIAL TILEAGD, conform Art.14, alin.(4) din Legea nr.186/2013

07.07.2020