PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC

PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC

Parcul științific și tehnologic va cuprinde o clădire de birouri, laboratoare și spații pentru organizarea de evenimente,  în care se desfășoară activități de cercetare și transfer tehnologic al rezultatelor cercetării cu scopul de a le valorifica în activități economice.

LOCAȚIE:

Oradea, str. Ceyrat, nr.4, în spatele Facultății de Științe Socio-Umane.
⇓ Harta Parcului Științific și Tehnologic

VALOAREA INVESTIȚIEI:

Aproximativ 7.000.000 euro - realizarea construcției, racordarea la utilități, dotarea cu echipamente pentru transfer tehnologic, servicii de transfer tehnologic.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI:

 • Clădire multifuncțională (modulară) – aproximativ 6000 mp suprafață desfășurată
 • Spații de birouri clasa A
 • Săli pentru organizarea de evenimente (conferințe, prezentări, expoziții, demonstrații)
 • Laboratoare dotate cu echipamente de testare, măsurare, prototipare: CAD (computer-aided design), CAM (computer-aided manufacturing), CAE (Computer Aided Engineering), CNC-uri, roboți, echipament de realitate virtuală și 3D, etc.
 • Centru de prototipare care asigură acces la echipamente digitale (imprimante, scannere 3D, CNC-uri, software de design 3D) celor interesați în dezvoltarea de prototipuri de produse.

SERVICII OFERITE DE CĂTRE PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC:

 • Birouri mobilate
 • Acces la utilități
 • Acces la laboratoare și dotări
 • Parcare
 • Recepție
 • Telefonie și internet
 • Securitate
 • Oficiu – spațiu comun pentru servirea mesei
 • Mentenanță clădire și spațiu verde
 • Networking – organizare de evenimente

Servicii de Transfer Tehnologic:

 • Organizare evenimente pentru transfer tehnologic
 • Cluburi antreprenoriale
 • Acces la baze de date
 • Facilități pentru Start-up-uri inovative (acces la birouri tip open space, acces la echipamente IT, acces la activități de formare)
 • Ateliere creative pentru studenți/școli de vară
 • Comercializarea rezultatelor cercetării
 • Brevetarea și dezvoltarea de noi produse

PROGRAMUL DE FINANȚARE:

 Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 - Promovarea transferului tehnologic, Operațiunea B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice (PST)

PARTENERII PROIECTULUI:

 1. Județul Bihor – lider de parteneriat, responsabil pentru implementarea proiectului, responsabil pentru realizarea activităților de construire a Parcului Științific și Tehnologic. Deține suprafața de teren necesară realizării Parcului Știinșțific și Tehnologic.
 2. Universitatea din Oradea
 3. Parcuri Industriale Bihor SA

BENEFICIARII FINANȚĂRII:

 1. Companiile din Oradea, județul Bihor și regiunea Nord-Vest care își desfășoară activitatea atât în parcurile industriale cât și în afara acestora (în vederea implementării de tehnologii noi sau prin accesul la infrastructura și serviciile create)
 2. Centre de cercetare private și publice (prin utilizarea infrastructurii și a serviciilor nou create și prin comercializarea rezultatelor cercetării)
 3. Start-up-uri, Spin-off-uri - prin accesul la infrastructura de birouri și utilități precum și accesul la laboratoare și echipamente tehnice
 4.  Doctoranzi, cercetători – prin accesul la locuri de muncă în domeniul CDI
 5. Județul Bihor - dezvoltarea sectorului de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (atragere de investitori cu activități inovatoare – cu valoare adăugată mare)

STADIUL PROIECTULUI:

 1. În 20 martie 2017 partenerii proiectului au depus o scrisoare de intenție la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest care a fost acceptată și considerată ca fiind prioritară.
 2. În perioada imediat următoare se va realiza studiul de fezabilitate pentru investiția propusă și se va depune documentația pentru solicitarea finanțării.

SPAȚII, ECHIPAMENTE ȘI DOTĂRI PENTRU ACTIVITĂȚILE DE TRANSFER TEHNOLOGIC:

 1. Spațiu pentru video și audio conferințe dotat cu: echipamente IT (calculator, camera web), ecrane HD, 3D, tablă interactivă, sistem audio (microfon+boxe), mobilier, videoproiector, multifuncțională, conexiune la internet, softuri pentru facilitarea comunicării între mai multe persoane (ex. Skype)
 2. Spațiu data center – dotat cu: server, UPS, cabluri și rack, router, cloud, sistem securitate (camere web), echipamente IT (calculator, multifuncțională)
 3. Săli de conferință – amfiteatru dotat cu: fotolii, pupitru, ecran de proiecție, videoproiector, sistem sonorizare, echipamente IT, mobilier
 4. Săli de prezentare/demonstrații – standuri prezentare, panouri de prezentare, ecran proiecție, videoproiector, echipamente IT, sistem sonorizare, mobilier
 5. Laboratoare pentru măsurare dotate cu echipamente tehnice specifice (ex. stativ de măsurare hidraulic, suport magnetic pentru măsurare universal, masă universală de măsurare, dispozitive de trasare etc)
 6. Laboratoare pentru testare dotate cu echipamente tehnice specifice (ex. Mașină de testare universală pentru podea, Mașină de testare prin tractiune, Mașină de tensiometru, Mașină de testare a materialelor, Tester de compresie și tensiune)
 7. Laboratoare pentru prototipare dotate cu echipamente specifice (ex. printere și scannere 3D, sistem de prototipare).