S-A SEMNAT CONTRACTUL DE FINANȚARE PENTRU PARCUL ȘTIINȚIFIC ȘI TEHNOLOGIC

În data de 21.09.2020 președintele Consiliului Județean a semnat contractul de finanțare privind proiectul „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor”.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 1 – Promovarea transferului tehnologic, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 1.1 – Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, OPERAȚIUNEA B – Sprijinirea parcurilor științifice și tehnologice.
Valoarea totală a proiectului este 32.976.255,68 lei cu TVA (aproximativ 6,8 milioane euro). Partenerii proiectului sunt U.A.T. Județul Bihor, prin Consiliul Județean Bihor, Universitatea din Oradea, Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. și Societatea Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L.
Clădirea în care va funcționa noul parc științific și tehnologic va avea un regim de înălțime parter și două etaje (P+2E) și va fi construită în vecinătatea Universității Oradea (Str. Ceyrat), pe un teren de 7622 mp.
La nivelul parterului (1934,83 mp suprafață utilă), proiectul propune amenajarea unei zone de cercetare și prototipare cu 3 laboratoare de prototipare dotate cu aparatură performantă, 1 laborator de cercetare materiale avansate, 1 laborator cercetare inteligență artificială și o sală de conferințe cu o capacitate 300 persoane.
La etajul 1 (1543,60 mp suprafață utilă)  se propune amenajarea a 15 laboratoare de tip Open Lab, 3 laboratoare Makers Eco-System,  sală de mese, sală de ședințe, cameră IT&C, anexe sanitare, spaţii administrative, terasă, circulații/holuri și casa scării.
La nivelul etajului 2 (1421,21 mp suprafață utilă) vor funcționa 15 laboratoare de inovare, 4 laboratoare Makers Eco-System, sală de ședințe, sală de mese, anexe sanitare, circulații/holuri, casa scării.
 Perioada de implementare a proiectului este 34 de luni, între 21.09.2020 – 31.07.2023.