ȘCOLI PROFESIONALE ÎN JUDEȚ

ȘCOLI PROFESIONALE ÎN JUDEȚUL BIHOR

Școala Duală Bihor

Publicată de Bihor West Professional pe Vineri, 17 mai 2019
Dezvoltarea şcolilor profesionale în sistem dual în apropierea parcurilor industriale reprezintă o prioritate pentru societatea Parcuri Industriale Bihor SA.
În acest sens au fost identificate patru colegii tehnice din Cadea, Beiuș, Ștei și Aleșd în cadrul cărora funcționează clase de învățământ profesional, iar în cadrul primelor trei colegii s-au propus pentru anul școlar 2018-2019 patru clase de învățământ în sistem dual.
De asemenea Parcuri Industriale Bihor SA a trimis către Inspectoratul Școlar Județean Bihor o solicitare privind numărul de clase și calificările necesare pentru anul școlar 2018-2019.
Societatea Parcuri Industriale Bihor SA și Consiliul Județean Bihor au început demersurile pentru înființarea unui ONG din care vor face parte companii și autorități publice cu scopul de a dezvolta și promova învățământul profesional dual în județul Bihor. În acest sens Parcuri Industriale Bihor SA a rezervat în 2017 la Registrul Național ONG denumirea BIHOR WEST PROFESSIONAL pentru asociația menționată mai sus și a inițiat întâlniri cu membrii fondatori ai acestei asocieri pe tema Statutului și Actului Constitutiv necesare constituirii asociației.

Liceul Tehnologic numărul 1 din Cadea

Domenii de pregătire profesională:
 1. MECANICĂ
 2. CONSTRUCȚII INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE
 3. INDUSTRIE ALIMENTARĂ
 4. FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
Calificări tehnice - nivel liceal:
 • tehnician în industria alimentară
 • tehnician în prelucrarea lemnului - seral
Calificări la școala profesională:
 • mecanic agricol
 • zidar, pietrar, tencuitor
 • brutar, patiser
Calificări la școala profesională în sistem dual
 • sudor
Infrastructură existentă:
 • spații de învățământ – 40 de săli de clasă
 • internat nemobilat care dispune de 30 camere
 • cantină nemobilată/nedotată pentru 300 de persoane
 • spații de cazare nemobilate pentru cadre didactice - 10 camere
 • sală de sport cu vestiare și băi, și două terenuri de sport exterioare
 • centrală termică proprie
 • apă curentă
Date de contact:
Adresa: Liceul Tehnologic numărul 1 din Cadea, str. De Jos, nr. 48, județul Bihor

Colegiul Tehnic "Alexandru Roman" din Aleșd

Domenii de pregătire profesională:
 1. PROFIL SERVICII
 2. PROFIL TEHNIC
Calificări tehnice - nivel liceal:
 • tehnician în activități economice
 • tehnician în activități de comerț
 • tehnician electronist
 • tehnician în automatizări
 • tehnician proiectant CAD
 • tehnician mecanic întreținere și reparații
Calificări la școala profesională:
 • mecanic auto
 • electrician exploatare joasă tensiune
 • ospătar, comerciant, vânzător
 • operator CNC
 • sudori
Infrastructură existentă:
 • spații de învățământ – 32 de săli de clasă
 • ateliere pentru profil servicii (alimentație publică și economic), mecanică, IT - atelier Lăcătușerie și Sudură dotat de HOLCIM
 • internat nemobilat care dispune de 24 camere
 • cantină funcțională pentru 150 de persoane
 • sală sport cu vestiare și băi, și un teren de sport exterior
 • centrală termică proprie cu lemne
 • apă curentă
Date de contact:
Colegiul Tehnic "Alexandru Roman"
Adresă: Aleșd, str. Ciorcârliei, nr. 4, județul Bihor
Tel/Fax: 0250-342332; 0259-342333
Telefon director: 0259-340096; Mobil: 0740-470980
Email: liceualesd@yahoo.com
Website: www.ctalesd.ro

Colegiul Tehnic "Ioan Ciordaș" din Beiuș

Domenii de pregătire profesională:
 1. ECONOMIC
 2. COMERȚ
 3. ESTETICĂ ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC
 4. MECANICĂ
 5. ELECTRIC
 6. TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
 7. INDUSTRIE ALIMENTARĂ
 8. FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN
 9. SILVICULTURĂ
 10. TEXTILE ȘI PIELĂRIE
Calificări tehnice - nivel liceal:
 • tehnician în activități economice
 • tehnician în activități de comerț
 • tehnician proiectant CAD
 • tehnician în instalații electrice
 • tehnician în design, mobilă și amenajări interioare
 • tehnician în silvicultură și exploatări forestiere
 • tehnician în industria alimentară
 • tehnician în gastronomie
 • tehnician desenator pentru construcții și instalații T
 • tehnician analize produse alimentare
Calificări la școala profesională:
 • coafor stilist
 • lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
 • ospătar, chelner, vânzător în unități de alimentație
 • brutar, patiser, preparator produse făinoase
 • confecționer produse textile
 • cofetar, patiser
 • frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist
 • tâmplar universal
 • comerciant, vânzător
Calificări la școala profesională în sistem dual
 • electromecanic
 • operator CNC
Infrastructură existentă:
 • spații de învățământ - 36 de săli de clasă dintre care 3 cabinete de informatică
 • ateliere – 4 săli și o hală
 • internat care dispune de 30 de camere cu o capacitate de 120 locuri
 • cantină pentru 120 de persoane
 • sală de sport
 • centrală termică proprie - încălzire cu apă geotermală
 • apă curentă
Date de contact:
Colegiul Tehnic "Ioan Ciordaș"
Adresa: Beiuș, str. Ioan Ciordaș, nr. 5, județul Bihor
Telefon: 0359 800 475
Fax: 0259 322 062
Email: lciordas@yahoo.com
Website: www.ciordas.ro

Colegiul Tehnic "Unirea" din Ștei

Calificări tehnice la nivel liceal
 • tehnician în activități economice
 • tehnician operator tehnică de calcul
 • tehnician transporturi
Calificări la școala profesională
 • comerciant, vânzător
Calificări la școala profesională în sistem dual
 • mecanic auto
 • tinichigiu, vopsitor auto
Date de contact: 
Colegiul Tehnic "Unirea"
Adresă: Ștei, strada Independenței, nr. 19, județul Bihor
 Telefon: 0259 332 643, 0359 800 114
Email: griunirea@yahoo.com
Web: www.ctunirea.ro

Campusul Tehnic "Traian Vuia" din Oradea 

Calificări tehnice - nivel liceal:
 • tehnician în activități economice
 • tehnician în gastronomie
 • tehnician în turism
 • coafor - stilist
 • tehnician operator tehnică de calcul
 • tehnician ecolog și protecția calității mediului
 • tehnician în hotelărie intensiv limba engleză
 • tehnician electronist
 • tehnician electromecanic
 • tehnician electrician electronist auto
 • tehnician designer vestimentar
 • tehnician mecatronist
Calificări la școala profesională:
 • operator la mașini cu comandă numerică
 • lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic
 • sculer matrițer
 • electrician exploatare joasă tensiune
 • electronist aparate și echipamente
 • electromecanic utilaje și instalații industrial
 • tinichigiu vopsitor auto
 • tâmplar universal
 • confecționer produse textile
 • mecanic auto
Date de contact:
Campusul Tehnic "Traian Vuia"
Adresă: Oradea, str. Constantin Brâncoveanu, nr. 12/A, județul Bihor
Telefon/fax: 0259 436 039, 0259 417 806
Email: ct_vuia@yahoo.com
Website: www.ctvuia.ro